Řešení univerzitní laboratoře

Řešení univerzitní laboratoře by mělo vytvořit bezpečné, pohodlné a zkrášlené laboratorní pracovní prostředí. Kancelářská oblast je oddělena od laboratorní oblasti, to znamená, že se vytvoří nekontrolovaná oblast a kontrolovaná oblast. Funkční oblasti fyzikální a chemické laboratoře zahrnují zejména: oblast předzpracování vzorků, místnost pro chemickou analýzu, oblast pro analýzu přístrojů a místnost s reagenciemi,

Základní design univerzitní laboratoře


A. samostatný kancelářský prostor a experimentální prostor;
B. Místnost pro zpracování vzorků je oddělena od místnosti pro analýzu přístrojů;
C. oddělené místnosti pro různé typy přístrojových místností, které se mohou navzájem rušit;
D. Měly by být odděleny různé typy místností pro zpracování vzorků;
E. Organická místnost se oddělí od místnosti s anorganickými činidly;
F. samostatný hořlavý plyn a nehořlavý plyn;
G. oddělte elektřinu používanou přístrojem od jiné elektřiny;
H. Nástroje stejného typu, které nezpůsobují rušení, mohou být navrženy ve stejné místnosti;
I. Nástroje, které potřebují dodávku plynu, by se měly shromažďovat co nejvíce;

Produkty univerzitních laboratoří
Zašlete poptávku na projekty univerzitních laboratoří
Přejít na začátek